تعريف گارانتي
گارانتي تضمين شركت سازنده براي رفع ايرادات فني ناشي از اشكالات توليدي يا مواد اوليه قطعات و مجموعه براي مدت معين و كاركرد محدود و به صورت رايگان مي‌باشد.

گارانتي خودرو
گارانتي هر خودرو توسط شركت مزدا يدك از تاريخ شروع گارانتي به شرح جدول ذيل مي‌باشد:
تبصره 1: گارانتي رنگ خودرو 3 سال مي‌باشد.
تبصره 2: در صورت توقف بيش از 48 ساعت خودرو در نمايندگي، مدت زمان توقف به دوره گارانتي افزوده مي‌شود.

سرويس اوليه
انجام سرويس اوليه باعث افزايش بهره‌وري خودرو و نگهداري آن در وضعيت مطلوب مي‌شود. بابت انجام سرويس اوليه غير از هزينه مواد و قطعات مصرفي وجهي دريافت نخواهد شد.
براي معتبر بودن گارانتي (انجام تعهدات شركت مزدا يدك) لازم است سرويس اوليه خودرو بين 500 تا 1500 كيلومتر اول يا حداكثر 6 ماه پس از شروع گارانتي (هركدام زودتر فرا رسد) توسط يكي از نمايندگيهاي مجاز مزدا يدك انجام گيرد.

محدوديتهاي گارانتي
1- گارانتي، زماني معتبر خواهد بود كه سرويس اوليه در زمان و كيلومتر تعيين شده توسط نمايندگي‌هاي مجاز مزدا يدك انجام شده باشد.
2- خدمات گارانتي محدود به تعويض و يا تعمير قطعات معيوب (بنا به تشخيص شركت مزدا يدك) و دستمزد مربوطه مي‌باشد.
3- هرگونه عمليات لازم تحت عنوان گارانتي مي‌بايست توسط نمايندگي‌هاي مجاز مزدا يدك صورت گيرد.
4- قطعات تعويض شده گارانتي متعلق به شركت مزدا يدك مي‌باشند.

موارد خارج از تعهدات گارانتي
1- عواقب ناشي از فرسودگي متداول خودرو و قطعات مصرفي شامل انواع روغن، الكتروليت باطري، ضديخ، فيلتر (هوا، بنزين، روغن)، تسمه، تاير، لنت ترمز.
2- هزينه‌هاي مربوط به عمليات بازديد، تست و تنظيمات معمول (خدمات مورد لزوم مربوط به تست، تنظيم، آچاركشي، بازديد در سرويس‌هاي اوليه يا ادواري گنجانده شده و به صورت رايگان انجام مي‌شود و در ساير موارد مشمول گارانتي نمي‌باشد)
3- هرگونه صدمات ناشي از عواملي كه مرتبط با ساختار خودرو نباشد. نظير تصادفات، سرقت، آتش‌سوزي و بلاياي طبيعي.
4- عوامل آسيب‌زننده به رنگ خودرو مانند مواد شيميايي، شيره درختان، فضولات پرندگان.

موارد نقض گارانتي
تحت شرايط زير گارانتي خودرو فاقد شرايط بوده و شركت هيچگونه تعهدي نخواهد داشت:
1- در صورتيكه از قطعاتي كه مورد تاييد شركت مزدا يدك يا شركت سازنده نمي‌باشد، استفاده شده و يا اينكه تغييراتي بدون موافقت مزدا يدك انجام شده باشد.
2- درصورتيكه عيوب حاصله ناشي از استفاده نامناسب از خودرو، غفلت يا خطاي راننده، قرار دادن بار بيش از حد مجاز در خودرو و يا استفاده غيرمعمول نظير استفاده در مسابقات رانندگي (حتي كوتاه مدت) باشد.
3- در صورتي كه سرويس اوليه مطابق با شرايط ذكر شده انجام نپذيرد.
4- در صورتي كه عيوب حاصله از سرويس و يا تعميرات انجام شده توسط افرادي غير از تعميركاران مستقر در نمايندگي‌هاي مجاز ايجاد شده باشد.
5- درصورتي كه سيستم كيلومتر شمار (سيم كيلومتر يا صفحه كيلومتر شمار) دستكاري شده و تشخيص مسافت طي شده ممكن نباشد.
6- استفاده از تجهيزات غير استاندارد مثل رينگ چرخ غير استاندارد.
7- درصورتي كه تجهيزات جانبي يا آپشن‌هايي كه با برق خودرو در ارتباط مي‌باشند خارج از كارخانه يا بدون تاييد مزدا يدك نصب شده باشند.
توجه : چنانچه به هر دليل كيلومتر شمار خودروي شما كار نمي‌كند در اسرع وقت به نزديك‌ترين نمايندگي مجاز مزدا يدك مراجعه كنيد.

سرويس‌هاي دوره‌اي
سرويس‌هاي دوره‌اي پيشنهادي از سوي شركت مزدا يدك با توجه به توصيه‌هاي كارخانه‌هاي سازنده هر خودرو بوده و انجام بموقع آنها شما را در نگهداري خودرو در وضعيت مطلوب ياري نموده و شرايط رانندگي اطمينان‌بخشي را براي صاحب خودرو به ارمغان مي‌آورد . هنگام انجام اين سرويس‌ها، سيستم‌ها و قسمت‌هاي پيش‌بيني شده خودرو مورد بررسي و بازديد قرار گرفته و برخي تعميرات، تنظيمات و تعويض قطعات روي آن انجام مي‌گيرد كه عدم انجام بموقع اين سرويس‌ها با توجه به خساراتي كه به بار مي‌آورند هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خودروها را افزايش مي‌دهند. بر همين اساس ضرورت دارد كه طبق جدول ارائه شده در دفترچه هر خودرو نسبت به انجام سرويس‌هاي ادواري با مراجعه به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز اقدام گردد.

توجه:
1- سرويس‌هاي دوره‌اي بصورت رايگان انجام مي‌شوند.
2- هزينه مواد مصرفي (ازقبيل روغن، فيلتر، ضد يخ و ...) در هر يك از سرويس‌هاي ادواري، توسط مشتري پرداخت مي‌گردد.
3- جدول سرويس‌هاي ادواري به شرح زير مي‌باشد.

گارانتي قطعات و خدمات
در دوره وارانتي (دوره خارج از گارانتي) خدمات ارائه شده توسط نمايندگي‌هاي مجاز، به مدت دو ماه يا 3000 كيلومتر (هر كدام زودتر مقتضي گردد) ضمانت مي‌گردد.


در صورت نياز به هر گونه اطلاعات و راهنمايي بيشتر در زمينه خدمات پس از فروش خودروهاي تحت گارانتي شركت مزدا يدك با نمايندگی تماس حاصل فرمائيد.

 


تعمیرات گارانتی