جهت ارتباط با ما و ارائه نظرات و پیشنهادات خود در مورد این سایت می توانید از فرم زیر استفاده کنید

آدرس: آذربایجان شرقی - شهرستان بناب، خیابان باهنر بلوار مدرس

تلفن: 37734789-041    /     37729127-041     فاکس:  37732774-041

ارسال ایمیل

جهت ارسال ایمیل از فرم زیر استفاده فرمایید.