وارانتی

مواردي كه خارج از گارانتي محسوب مي گردند به شرح بندهاي زير مي‌باشند: 

 

خسارت ناشي از عوامل خارج از كنترل شركت بهمن موتور

خرابي ناشي از استفاده نامناسب از خودرو توسط افراد ناوارد ، استفاده خودرو در مسابقات رالي وسرعت ، بار زدن بيش از حد ، حركت در دست اندازهاي شديد و هرگونه تغييرات در خودرو و تقويت آن و يا حذف قطعات استاندارد و يدكي نمودن قطعات ديگر كه منجر به بروز خرابي شوند ، ‌قطعه آسيب ديده به تشخيص كارشناس مشخص شده و از گارانتي خارج ميگردد به غير از قطعات و تجهيزات جانبي كه به تاييد معاونت فني و مهندسي شركت بهمن موتور رسيده است ، و از طريق شرکت مزدایدک و یا نمایندگی ها نصب شده و يا به فروش مي رسد.

خرابي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي نظير سيل، زلزله، صاعقه، طوفان و غيره

خرابي ناشي ازتصادفات، آتش سوزي، اغتشاش، دزدي و شورش هاي اجتماعي و سياسي

صدمات ناشي از تردد خودرو در مسيرهاي قيرپاشي شده، نمك ريزي شده و عوامل بيروني نظير برخورد سنگ و شن با خودرو

فشار آوردن بيش از حد به خودرو و تحميل بار بيش از ظرفيت مجاز حتي براي كوتاه مدت

خسارات ناشي از تعميرات نامناسبي كه درخارج از شبكه خدمات انجام شده باشد.

صدمات ناشي از نصب هرگونه قطعات غير اصلي باعث خروج از گارانتي قطعه آسيب ديده مي گردد.

جبران خسارات بدنه، رنگ و تزئينات خودرو كه ناشي از تصادفات و حوادث بوده و يا تعمير شده باشند.

وجود هرگونه گرده رنگ كه ناشي از قرار گرفتن خودرو در محيط نامناسب باشد. باعث غير گارانتي شدن رنگ خودرو میگردد.

تاثير مواد پراكنده در محيط مانند سموم دفع آفات نباتي و فضله پرندگان، شيره درختان و همچنين عوامل جوي نظير بارانهاي اسيدي، انواع آلودگي هاي زيست محيطي و ساير عوامل تاثير گذار بر بدنه و رنگ خودرو، باعث خروج اين دو مجموعه از گارانتي مي گردد.

صدمات وارده به قطعات تزئيني كه به تشخيص كارشناس فني شركت ناشي از تاثير دما (حرارت يا برودت بيش از حد) يا به دليل عدم مراقبت و نگهداري توسط مشتري باشد.

خرابي قطعات ناشي از هرگونه تغييرات غلط برروي خودرو نظير جوشكاري و غيره

هرگونه آتش سوزي در خودرو به دليل عدم رعايت موارد ايمني به هنگام تعميرات و يا وقوع آتش سوزي به دليل سهل انگاري و يا استفاده از قطعات غيراصلي در تعميرات انجام شده در خارج از شبكه خدمات پس از فروش

عدم اعمال مراقبت هاي لازم از خودرو (شامل مراقبت بدنه، رنگ، قطعات پلاستيكي و لاستيكي)

خرابي قطعاتي نظير باطري بدليل عدم استفاده از خودرو براي مدت طولاني

پوسيدگي و دفرمگي لاستيك خودرو و ساير قطعات لاستيكي به دليل توقف طولاني خودرو و عدم استفاده از آن ايجاد ميشود.

ايرادات ناشي از ريزش آب و يا ساير مايعات بر روي قطعات الكترونيكي نظير راديو پخش، ای سی یو و ...

ايرادات ناشي از عبور از آبهاي پر عمق كه باعث نفوذ آب به اجزاء داخلي خودرو مانند موتور و ساير موارد كه به تشخيص كارشناس مشخص مي گردد.

عدم توجه به علائم هشدار دهنده خودرو

صدمات ناشي از قرارگرفتن خودرو در ميدان هاي الكترو مغناطيسي قوي ( پارك خودرو زير يا كنار پست هاي برق و دكلهاي فشار قوي ) كه سبب وارد آمدن خسارت به مدارات الكترونيك مي شود.

 

خسارت ناشي از عدم انجام تعميرات مناسب و استفاده از سوخت و روغن نامناسب

بروز هرگونه ايراد ناشي از استفاده از مايعات غير استاندارد.( روغن و سوخت ) و فيلترهاي غير استاندارد.

زنگ زدگي قطعات داخل موتور و همچنين رادياتور به دليل عدم استفاده از ضديخ

ایرادات اجزاء سيستم سوخت رساني خودرو به دليل وجود آب يا ناخالصي در سوخت

تخريب و عملكرد نامناسب قطعات موتور و همينطور رادياتور به دليل استفاده از آب هاي سنگين و املاح دار كه رسوبات آنها موجب بروز ايراد مي گردد.

تعيوب ناشي از عدم انجام سرويس هاي دوره اي، كه به تشخيص كارشناس فني تعيين مي گردد.

 

استهلاك طبيعي خودرو

بروز ايراد در قطعات مصرفی.

استهلاك طبيعي خودرو، فرسودگي و رنگ پريدگي قطعات به غير از قطعات بدنه

 

سرويس هاي دوره اي و هزينه هاي سرويس و نگهداري عادي خودرو

هزينه سرويس هاي دوره اي مندرج در دفترچه راهنماي هر خودرو

هزينه سرويس و نگهداري عادي خودرو، سرويسهاي عادي نظير تميز کردن و پوليش كاري، روانسازي تحت پوشش گارانتي نميباشند.

 

 

هزينه ها و خسارات اضافي و يا پيآمد

هر گونه خسارت به كالاهاي فاسد شدني درحال حمل به دليل عدم امكان حمل به موقع آن توسط خودرو در صورت بروز ايراد منجر به توقف خودرو

هر گونه خسارت و يا اتلاف وقت ناشي از نرسيدن به مقصد مورد نظر به دليل خرابي خودرو

جبران خسارات مربوط به پرداخت هزينه هاي آژانس و پاركينگ به مالكين در صورت خرابي خودرو و تصميم مشتري به توقف آن و يا استفاده از وسايل ديگر حمل و نقل بواسطه خرابي خودرو

جبران خسارت مالي يا جاني وارد شده به اشخاص ثالث كه بدليل تصادف ناشي از وجود عيب در خودرو حادث شده باشند.

 

خودروهاي لغو گارانتي

خودروهايي كه داراي حداقل يكي از شرايط زير باشند لغو گارانتي محسوب شده و نمايندگي موظف است به محض تشخيص مورد، از ارائه خدمات به خودرو مذكور خودداري نموده و شماره شاسي خودرو را با ذكر دليل از طريق ايميل به دفتر منطقه اي مربوطه اعلام نمايد. لذا نمايندگي موظف است قبل از ارائه خدمات به خودرو اقدام به كنترل كليه موارد ذكر شده در زير نمايد.

تغيير و يا دستكاري كيلومتر شمار

خسارت كلي خودرو) در صورت تائيد شركت امداد خودرو، شركت بيمه كننده خودرو و يا كارشناس ذيصلاح شركت)
تعويض اتاق كامل خودرو

  

گارانتي رنگ و بدنه خودرو

رنگ خودروهاي توليدي بهمن موتور در برابر عيوبي نظير دورنگ بودن، طبله شدن، متورم شدن، پوسته شدن، زنگ زدگي خودرو، رنگ پريدگي و ساير عيوب مشابه مرتبط با توليد مشروط برآنكه بواسطه عوامل خارجي نباشند، برابر با طول مدت گارانتي خودرو تحت پوشش گارانتي قرارمي‌گيرد.

بدنه خودروهاي توليدي در برابر پوسيدگي ناشي از سوراخ شدن و يا زنگ‌زدگي از داخل مشروط برآنكه پوسيدگي به دليل نقص توليد و يا كيفيت پانلهاي فلزي بدنه باشد، برابر با طول مدت گارانتي خودرو تحت پوشش گارانتي قرارمي گيرد. 


تعمیرات وارانتی