براي آنكه سفري توام با آرامش و اطمينان داشته باشيد توصيه مي‌كنيم تا همواره قبل از آغاز حركت اقدامات زير را انجام دهيد:

 • بازديد سطح آب رادياتور
 • بازديد عملكرد برف‌پاك‌كن
 • اطمينان از عملكرد بخاري
 • بازديد ترمزهاي جلو و عقب
 • بازديد عملكرد كليه چراغ‌ها
 • تنظيم نور چراغ‌ها
 • بررسي ميزان فرسودگي لاستيك‌ها
 • تنظيم باد لاستيك‌ها
 • بازديد سطح آب مخزن شيشه‌شور
 • اطمينان از عملكرد كمربندهاي ايمني
 • بازديد سطح روغن موتور و گيربكس
 • تنظيم موتور
 • بازديد تسمه‌ها
 • بازديد جلوبندي
 • بازديد سيستم شارژ

همچنين ابزارها و امكانات زير در هنگام سفر ياري‌بخش شما در مواقع ضروري و اضطرار خواهند بود. فراموش نكنيد كه آنها را با خود همراه داشته باشيد:

 • 4 متر طناب
 • جعبه كمك‌هاي اوليه
 • تسمه دينام
 • آب (يك گالن 4 ليتري)
 • كپسول آتش‌نشاني
 • ابزار مختصر و در حد رفع نياز
 • زنجير چرخ و البسه گرم براي مناطق سردسير
 • مواد غذائي به مقدار كافي (كنسرو و ...)

 


توصیه هایی برای سفر