نمایندگی 1231 بهمن موتور(خسروشاهی)                                                                                               

فروش وانت کارا 2000 (دو کابین) مدل 1401 (تحویل 45 روز کاری)  تعداد محدود (فاصله اقساط 2 ماهه)

با استفاده از تسهیلات اعتباری شرکت بهمن لیزینگ تاریخ اجرا : از مورخ 1401/03/24 (تحویل خودرو تهران)

نوع خودرو

واریز نقدی (شامل پیش پرداخت,مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه سال اول)

اقساط ماهیانه

وانت

کارا

2000

دو

کابین

پیش پرداخت بیمه بدنه سال اول جمع واریز نقدی (ریال) تعداد اقساط شرایط پرداخت اصل مبلغ قسط(ریال) قسط بیمه بدنه سال های آتی جمع اقساط  با احتساب بیمه بدنه سالهای آتی (ریال) تضامین
1,998,056,800 41,943,200 2,040,000,000 12ماه 6 فقره چک 2 ماهه 336,900,000 0 336,900,000 ارائه یک ضامن معتبر
1,998,056,800 41,943,200 2,040,000,000 24ماه 12 فقره چک 2 ماهه 193,670,000 4,360,000 198,030,000 ارائه یک ضامن معتبر
1,998,056,800 41,943,200 2,040,000,000 36ماه 18 فقره چک 2 ماهه 147,360,000 5,820,000 153,180,000 ارائه یک ضامن معتبر
2,918,056,800 41,943,200 2,960,000,000 12ماهه

6 فقره چک 2ماهه

154,810,000 0 154,810,000 بدون ضامن
2,918,056,800 41,943,200 2,960,000,000 24ماه 12 فقره چک 2 ماهه 89,040,000 4,370,000 93,410,000 بدون ضامن
2,918,056,800 41,943,200 2,960,000,000 36ماه 18 فقره چک 2 ماهه 67,730,000 5,830,000 73,560,000

بدون ضامن

 

نوع خودرو

واریز نقدی (شامل پیش پرداخت,مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه سال اول)

اقساط ماهیانه

وانت

کارا

2000

تک

کابین

پیش پرداخت بیمه بدنه سال اول جمع واریز نقدی (ریال) تعداد اقساط شرایط پرداخت اصل مبلغ قسط(ریال) قسط بیمه بدنه سال های آتی جمع اقساط  با احتساب بیمه بدنه سالهای آتی (ریال) تضامین
1,919,757,200 40,242,800 1,960,000,000 12ماه 6 فقره چک 2 ماهه

322,740,000

0 322,740,000 ارائه یک ضامن معتبر
1,919,757,200 40,242,800 1,960,000,000 24ماه 12 فقره چک 2 ماهه 185,530,000 4,200,000 189,730,000 ارائه یک ضامن معتبر
1,919,757,200 40,242,800 1,960,000,000 36ماه 18 فقره چک 2 ماهه 141,180,000 5,590,000 146,770,000 ارائه یک ضامن معتبر
2,799,757,200 40,242,800 2,840,000,000 12ماهه

6 فقره چک 2ماهه

148,530,000 0 148,530,000 بدون ضامن
2,799,757,200 40,242,800 2,840,000,000 24ماه 12 فقره چک 2 ماهه 85,390,000 4,200,000 89,590,000 بدون ضامن
2,799,757,200 40,242,800 2,840,000,000 36ماه 18 فقره چک 2 ماهه 64,960,000 5,590,000 70,550,000

بدون ضامن

 

 شرایط عمومی:

 1)مبلغ پیش پرداخت بصورت واریز نقدی به شماره شبا بانک ملتIR070120000000000070905612بنام شرکت بهمن لیزینگ انجام شود. ضمناً ارائه اصل فیش واریزی هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
2) بابت اقساط ماهانه چک طرح صیاد دریافت میگردد ، چكهای دریافتی باید به نام متقاضی وبدون هیچ گونه قلم خوردگی بوده و(طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی در سامانه صیاد ثبت گردد همچنین چک تضمین به تاریخ آخرین قسط می باشد شناسه ملی شرکت بهمن لیزینگ 10102377650) تماماً در وجه شرکت بهمن لیزینگ صادر گردد. تعداد چک های دریافتی بابت اقساط ماهانه به شرح ذیل می باشد:
حداقل23 فقره چک بابت اقساط ماهانه و (1) فقره چک باقی مانده اقساط(چک کلی) و (1)فقره چک تضمین به مبلغ کل اقساط بدون درج تاریخ وبدون ذکر کلمه ضمانت در متن چک
توجه: 2 ماه قبل از سررسید چک کلی متقاضی می بایست نسبت به تقسیط چک کلی اقدام نماید
3)کلیه چک ها طرح صیاد باید در محل شرکت و توسط متقاضی تكمیل و در وجه شرکت بهمن لیزینگ صادر گردد.
4)سایر شرایط پذیرش مطابق با روال متعارف شرکت مندرج درسایت شرکت بهمن لیزینگ به آدرس: WWW.BAHMANLEASING.bahman.ir می باشد.
5)قیمت خودرو قطعی بوده و هیچگونه وجه دیگری از متقاضی اخذ نخواهد شد در صورت عدم تامین خودرو توسط خودرو ساز عین وجه پیش پرداخت به خریدار عودت می گردد.
6) پس از تایید پرونده مشتری در کمیته اعتبار سنجی شرکت بهمن لیزینگ، چک اقساط مطابق دستورالعمل و اطلاعیه های فروش توسط متقاضی صادر و از طریق نمایندگی مجاز فروش به حسابداری فروش شرکت تحویل می گردد.
7)پلاک بنام خریدار و سند خودرو تا پایان اقساط وتسویه حساب نهایی به نام شرکت بهمن لیزینگ و نزد شرکت باقی مانده و هزینه نقل وانتقال بعدی به عهده خریدار می باشد.

8)متقاضی و ضامنین بایستی فرم اقرارنامه محضری مطابق با نمونه موجود در شرکت را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم ودر زمان تحویل خودرو به شرکت ارایه نماید.
9) در صورتی که متقاضی وضامن زن و شوهر باشند پرونده پذیرش نمی گردد مگر آنکه ضامن ارائه شده کارمند رسمی دولت باشد.
10) سن ضامنین بالاتر از55سال به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.
11)داشتن دسته چک برای متقاضی الزامی می باشد، و در صورت نداشتن دسته چک ، معرفی یک چک دهنده با شرایط و دستور العمل شرکت ، حتی الامكان دریافت چک از بستگان درجه یک که دارای کسب و کار یا مشاغل دولتی است در اولویت می باشد
توضیح: الف)دریافتی فوق تنها برای بررسی های اولیه بوده و واریز پیش پرداخت و همچنین ارائه مدارک توسط متقاضی هیچگونه تعهدی برای شرکت بهمن لیزینگ ایجاد نخواهدکرد. تخصیص خودرو به متقاضی منوط به بررسی مدارک ومستندات درخواستی توسط کمیته اعتبار سنجی شرکت واحراز شرایط مورد نظر شرکت بهمن لیزینگ برای واگذاری خودرو به متقاضی می باشد ودر صورت عدم احراز شرایط، مبلغ پیش پرداخت عیناً وبدون هرگونه سود مشارکت ویا امثالهم ظرف هفت روز کاری به متقاضی عودت شده ومتقاضی حق هرگونه اعتراض در این مورد را از خود سلب نموده است.مدت اعتبار سنجی بعداز دریافت مدارک متقاضی حداکثر یک هفته می باشد.
ب) در صورت نیاز، اسناد ومدارک دیگری از متقاضی اخذ شده ویا از ایشان جهت حضور در کمیته اعتبار سنجی شرکت دعوت به عمل خواهد آمد.
ج)با توجه به محدودیت خودروهای موجود جهت واگذاری، اولویت با متقاضیانی خواهد بود که مستندات ومدارک مورد نیاز را در تاریخ مقرر(اعلام شده ) احراز صلاحیت شده باشند و در صورت تكمیل ظرفیت پذیرش بنا به تشخیص و اعلام شرکت، پذیرش متوقف شده ووجه پیش پرداخت عیناً به متقاضیان مازاد بر ظرفیت پذیرش شده عودت میگردد ومتقاضی حق هرگونه اعتراض در این مورد را از خود سلب نموده است.
د)در صورت معرفی کاسب معتبر بعنوان ضامن ، محل کسب باید در مرکز استان و یا شهرستان های بزرگ استان بوده و ضامن گردش حساب مناسبی داشته باشد . جواز کسب مشاور املاک ، موسسه اتومبیل های کرایه ، آرایشگاه ،کافی نت و فروشگاه موبایل و قطعات کامپیوتر ، خرازی و کلیه مجوزهای کسب مشاغل روستائی مورد قبول نمی باشد . پذیرش جواز کسب سایر مشاغل منوط به تایید کمیته اعتبار سنجی است .
* کلیه خودروهای واگذاری دارای بیمه شخص ثالث سال اول بوده و سالهای آتی بر عهده مشتری خواهد بود و برای طول دوره باز پرداخت اقساط نیز دارای بیمه بدنه می باشد.
* تسویه حساب ، زودتر از یک سال پس از تحویل خودرو امکان پذیر نمی باشد .

*هزینه شماره گذاری برای هر دستگاه 5,450,000ریال می باشد که بصورت جداگانه اخذ می گردد. 

12)تحویل خودرو تهران می باشد .
مهر وامضاء نمایندگی                                                                                                                                       محل امضاء متقاضی

www.bahmanleasing.bahman.ir آدرس سازمان فروش : تهران کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج پلاک 279-تلفن : 02148081

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09351162040 تماس حاصل فرمایید.

نمایندگی 1231 بهمن موتور-آذربایجان شرقی-بناب-خیابان با هنر-04137238679

https://www.aparat.com & https://www.mazda1231.com

 


شرایط فروش اقساطی بهمن لیزینگ

ارسال نظر

نظر خود را درباره این مطلب بنویسید ...