شرایط فروش​ خودروهای بهمن موتور

به روز رسانی1401/08/18

Instagram : @bahmanmotor_1231 &@bahmanmotor.1231_khosroshahi


   ثبت نام نقدی محصولات بهمن موتور

   یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰ صبح

 


   ثبت نام نقدی-اعتباری محصولات بهمن موتور

   یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰ صبح

عاملیت ۱۲۳۱ بهمن موتور خسروشاهی بناب


عاملیت 1231 بهمن موتور خسروشاهی

پیش ثبت نام فروش نقدی محصولات بهمن موتور در قالب طرح حمایت از مادران و جوانی جمعیت​​​​​

​​​​​​Instagram : @bahmanmotor_1231. موعد تحویل خودرو ۳۰ روز کاری پس از واریز وجه و تکمیل پرونده
. شرایط باز پرداخت ۱۲ ماهه دارای یک سال بیمه بدنه و ۱۸ ماهه دارای دو سال بیمه بدنه می باشد.
شرایط و ضوابط بخشنامه :
. دارای چک طرح صیاد و انجام اقدامات لازم براساس قانون صدور چک های صیادی
. در این روش ثبت نام، اخذ چکهای بازپرداخت از شخص ثالث ممنوع است.
. عدم وجود چک برگشتی یا سررسید نشده در شرکت بهمن موتور
. شرایط اعلام شده از سوی وزارت صمت در خصوص متقاضیان ثبت نام برای این روش فروش اعمال خواهد شد. 

عاملیت ۱۲۳۱ بهمن موتور (خسروشاهی بناب)


فروش نقدی و نقدی-اعتباری محصولات بهمن موتور

عاملیت ۱۲۳۱ بهمن موتور خسروشاهی

Instagram : @ bahmanmotor_1231

 


عاملیت 1231 بهمن موتور (خسروشاهی بناب)

 


شرایط ثبت نام نقدی-اعتباری با قیمت قطعی محصولات شرکت بهمن موتور به صورت آنلاین (اینترنتی) از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۶ همان روز و یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول فوق و با شرایط اعلام شده ارائه می گردد.

 ثبت‌نام از طریق آدرس‌ اینترنتی Bahman.iranecar.com انجام می‌شود و سایر مراحل (تشکیل پرونده، تحویل خودرو و مدارک و ...) در عاملیت انتخاب شده صورت می‌پذیرد.‎

 


شرایط فروش خودروهای ثبت نامی گروه بهمن