احمد خسروشاهی احمد خسروشاهی
سمت: صاحب امتیاز نمایندگی
تلفن: ----
ایمیل: ----
مدرک تحصیلی: دیپلم
تاریخ شروع همکاری با نمایندگی: 1362/02/05
 
شهرام خسروشاهی شهرام خسروشاهی
سمت: مدیریت نمایندگی
تلفن: 09141162040
ایمیل: shahram[@]mazda1231.com
مدرک تحصیلی: کارشناسی
تاریخ شروع همکاری با نمایندگی: 1380/02/05

معرفی مدیران