مزدا 3 (سری جدید)

33.33% / 55 رای

مزدا 6

33.33% / 55 رای

مزدا MX-5

3.64% / 6 رای

مزدا CX 3

2.42% / 4 رای

مزدا CX 5

9.7% / 16 رای

مزدا CX 9

17.58% / 29 رای
جمع آرا: 165

تاریخ شروع: 1 مرداد 1394 @ 04:14:20

تاریخ پایان: ---