افزایش خواهد یافت

9.58% / 16 رای

کاهش خواهد یافت

50.3% / 84 رای

تغییری نمی کند

34.73% / 58 رای

نظری ندارم

5.39% / 9 رای
جمع آرا: 167

تاریخ شروع: 18 اسفند 1393 @ 08:02:53

تاریخ پایان: ---