مزدا

37.99% / 87 رای

تويوتا

15.28% / 35 رای

كيا

7.42% / 17 رای

هيونداي

30.57% / 70 رای

پژو

7.42% / 17 رای

ساير خودروسازان

1.31% / 3 رای
جمع آرا: 229

تاریخ شروع: 4 بهمن 1393 @ 17:52:35

تاریخ پایان: ---