ايران خودرو

8.22% / 6 رای

سايپا

6.85% / 5 رای

پارس خودرو

15.07% / 11 رای

كرمان موتور

2.74% / 2 رای

مديران خودرو

10.96% / 8 رای

شركت هاي واردكننده ايرتويا ، آسان موتور

16.44% / 12 رای

خودروسازان راين

5.48% / 4 رای

هيچكدام

34.25% / 25 رای
جمع آرا: 73

تاریخ شروع: 11 دي 1393 @ 19:28:40

تاریخ پایان: ---