ايران خودرو

8% / 6 رای

سايپا

8% / 6 رای

پارس خودرو

16% / 12 رای

كرمان موتور

2.67% / 2 رای

مديران خودرو

10.67% / 8 رای

شركت هاي واردكننده ايرتويا ، آسان موتور

16% / 12 رای

خودروسازان راين

5.33% / 4 رای

هيچكدام

33.33% / 25 رای
جمع آرا: 75

تاریخ شروع: 11 دي 1393 @ 19:28:40

تاریخ پایان: ---