ايران خودرو

8.11% / 6 رای

سايپا

6.76% / 5 رای

پارس خودرو

16.22% / 12 رای

كرمان موتور

2.7% / 2 رای

مديران خودرو

10.81% / 8 رای

شركت هاي واردكننده ايرتويا ، آسان موتور

16.22% / 12 رای

خودروسازان راين

5.41% / 4 رای

هيچكدام

33.78% / 25 رای
جمع آرا: 74

تاریخ شروع: 11 دي 1393 @ 19:28:40

تاریخ پایان: ---