پیش فروش

2.17% / 1 رای

فروش نقدی

8.7% / 4 رای

فروش اقساطی کوتاه مدت

28.26% / 13 رای

فروش اقساطی بلند مدت

60.87% / 28 رای
جمع آرا: 46

تاریخ شروع: 7 دي 1393 @ 07:28:26

تاریخ پایان: ---