طراحي داخلي و خارجي خودرو

49.52% / 104 رای

موتور و گيربكس

25.24% / 53 رای

قيمت خودرو

20% / 42 رای

خدمات پس از فروش

5.24% / 11 رای
جمع آرا: 210

تاریخ شروع: 15 شهريور 1395 @ 04:48:55

تاریخ پایان: ---