بله

26.79% / 75 رای

خیر

62.86% / 176 رای

فعلا" مشخص نیست

10.36% / 29 رای
جمع آرا: 280

تاریخ شروع: 25 آبان 1394 @ 03:29:45

تاریخ پایان: ---