عالی

73.74% / 73 رای

خوب

13.13% / 13 رای

متوسط

4.04% / 4 رای

ضعیف

6.06% / 6 رای

نظری ندارم!

3.03% / 3 رای
جمع آرا: 99

تاریخ شروع: 26 آبان 1393 @ 20:14:38

تاریخ پایان: ---